فرم ابلاغ به مؤسسه جهت معرفی جایگزین مسئول فنی مستعفی

تعداد بازدید:۳۶۸۷

عنوان فرم : ابلاغ به مؤسسه جهت معرفی جایگزین مسئول فنی مستعفی

 

بسمه تعالی

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ  :

شماره فرم :

شماره ثبت :

 

 

مدیر محترم مؤسسه ....................................

 

با سلام و احترام

با توجه به رونوشت استعفاء نامه سرکار خانم/ جناب آقای مهندس ............................ که طی شماره .......................... تاریخ ................. در دفتر این معاونت به ثبت رسیده است به اطلاع می رساند لازم است هر چه سریعتر نسبت به ارائه تسویه حساب نامبرده و معرفی یک نفر واجد شرایط جهت تصدی پست مسئولیت فنی آن مؤسسه اقدام نمایید. بدیهی است در غیر اینصورت طبق مقررات رفتار خواهد شد.

 

                        دکتر ....................

                        معاون غذا و دارو

 

 

 

 

 

 

رونوشت :

  • مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان ........................... جهت اطلاع
  • سرکار خانم/ جناب آقای مهندس .........................مسئول فنی مؤسسه ........................ جهت اطلاع و انجام وظایف مسئول فنی تا تاریخ .....................
  • مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی- گروه نظارت بر ................................ جهت اطلاع
  • مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی – واحد صدور پروانه ها منضم به سابقه

 

 
آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶