فهرست کارخانجات

تعداد بازدید:۳۷۶۳

 

آدرس

نوع محصول

نام کارخانه/نام کارگاه

ردیف

شهرک صنعتی زهک

فرآورده های لبنی

کارخانه صنایع شیر آبادیس

1

ادیمی

کشک و آچار

کارگاه بامری

2

 

هیرمند

بسته بندی حبوبات

کارگاه اوشیدا

3

شهرک صنعتی محمدآباد

فرآورده های یخی

کارخانه شهرکی مجاهد

4

شهرک صنعتی محمدآباد

کیک و کلوچه

کارخانه بردبار جهان تیغ

5

شهرک صنعتی زهک

پودر رختشویی

کارخانه رنگین کمان هیرمند

6

شهرک صنعتی زهک

آب آشامیدنی

کارخانه کریستال بطری

7

زابل-فردوسی 31

کلوچه

کارگاه خورشید تابان سیستان

8

شهرک صنعتی زهک

فرآورده های یخی و مربا

کارخانه فرنوش ناب

9

زابل-روستای کمالی

کیک و کلوچه

کارگاه لشگری

10

زابل- جاده ادیمی

آرد

کارخانه آرد

11

روستای ابراهیم آباد عسل کارگاه شهد شرق 12
نیمروز-ابتدای اسلام آباد لوله پلیمری آب آشامیدنی کارخانه آویسا پارسه 13

 

 

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۰