معرفی (پرسنل)

تعداد بازدید:۲۲۳۵

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحات

1

دکتر عباس گنجعلی

کارشناس مسئول واحد

2

مهری محمودی

کارشناس  واحد

3

محمد جواد فلاح

کارشناس واحد

 

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳