معرفی (پرسنل)

تعداد بازدید:۱۶۵۳
ردیف نام و نام خانوادگی سمت توضیحات
1 عباس گنجعلی

کارشناس مسئول  اداره

 
2 حسینعلی شهرکی

کارشناس اداره

 
3 زینب احمدی  کارشناس اداره  

 

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۰