معرفی (پرسنل)

تعداد بازدید:۱۷۸۳
ردیف نام و نام خانوادگی سمت توضیحات
1 دکتر عباس گنجعلی

کارشناس مسئول  اداره

 
2 زینب احمدی

کارشناس اداره

 

 

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۴۰۱