معرفی واحد

تعداد بازدید:۸۵۸

واحد امور داروخانه ها

 

همکاران واحد :

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

خانم دکتر مژگان نیکبخت

 

خانم عالیه فیروزکوهی

 

 

شرح وظایف:

 

۱- تکمیل مدارک به منظور طرح موضوع : تاسیس داروخانه، ابطال و تاسیس همزمان داروخانه در همان محل ، تائید صلاحیت مسئول فنی ، تبدیل وضعیت ارائه خدمات دارویی داروخانه ، ابطال مجوز تاسیس داروخانه و … در کمیسیون ماده ۲۰ و انجام سایر امور مربوطه پس از رای کمیسیون

۲- انجام کلیه امور مربوط به روند قانونی و اداری تاسیس داروخانه ها ، انتقال سرمایه ، تبدیل وضعیت ارائه خدمات دارویی داروخانه ها ، تغییر مسئولین فنی  داروخانه ها شامل معرفی به شرکتهای دارویی و بیمه های خدمات درمانی جهت انعقاد قرار داد بیمه و صدور پروانه های مربوطه و …

۳- صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی داروخانه

۴- صدور گواهی  تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه

۵- تمدید اعتبار پروانه مسئولین فنی داروخانه

۶- صدور مجوز قائم مقام مسئول فنی داروخانه

۷- صدور گواهی سابقه کار داروسازان در داروخانه های حوزه نظارتی دانشگاه

۸- ثبت نام افراد واجد شرایط تاسیس داروخانه

۹- امتیازبندی متقاضیان تاسیس داروخانه بر اساس ضوابط و مقررات

۱۰- تهیه و ارسال لیست تغییرات امور داروخانه ها به سازمان غذا  و دارو

۱۱- صدور حواله الکل طبی جهت مراکز توزیعی و پزشکی برابر بخشنامه های وزارت بهداشت

۱۲- تهیه ، توزیع ، جمع آوری و امحاء کوپن شیرخشک و نظارت بر توزیع شیر خشک در حوزه نظارتی

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۰