بیانیه خط مشی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

تعداد بازدید:۱۴۷۷

بیانیه خط مشی کیفیت آزمایشگاه

آزمایشگاه کنترل مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی زابل به­عنــوان مرجعی برای آزمـون­های مرتبط با انواع مواد غذایی، به­عنوان یکی از بازوهای توانای معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی­ و خدمات بهداشتی درمانی زابل می­باشد که در راستای تحقق اهداف کلان این سازمان فعالیت می­نماید.

این­آزمایشگاه با هدف کنترل مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، ظروف و بسته­بندی از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت،  موارد زیر را سر لوحه عملکرد خود قرار می­دهد:

• سیاست­گذاری به­منظور خدمات­رسانی مطلوب و جلب­رضایت مراجعان بر ­اساس اجرای تکریم ارباب­رجوع،  تعامل مناسب با ارباب­رجوع جهت افزایش رضایت ایشان.

•  بکارگیری افراد توانمند و ذیصلاح در آزمایشگاه جهت اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیت­­­های مرتبط با آزمون .

•  ایجاد انگیزش، ارتقـــا سطح مهارت و کارآئی کارکنان از طریق آموزش­هـای سیستماتیک و مستمر.

•  توسعه دامنه فعالیت­های مرتبط با آزمون، از طریق انجام مطالعات و خرید تجهیزات با تمرکز بر محصولات تولیدی سطح منطقه سیستان.

•  استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود.

•  بهبود مستمر در مجموعه فعالیت­ها و عملکردهای آزمایشگاه.

آزمایشگاه خود را ملزم می‌داند که از آخرین ویرایش استانداردهای بین­المللی و ملی و متون فنی جهت انجام آزمونها استفاده نماید و کلیه پرسنل موظف به ­انجام وظایف مطابق روال‌های مدون و مشخص شده آزمایشگاه می‌باشند.

جهت حصـــول به­موارد فوق، آزمایشگاه کنترل مواد غذائی و بهداشتی زابل ، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد 17025:2005 ISO/IEC طراحی نموده و مدیر این آزمایـشگاه خود را ملزم و متعهد می­داند منـــابع و امکانــات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده­سازی الزامات این استاندارد را فراهم آورد. 

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶