معرفی مدیریت

تعداد بازدید:۳۷۳

دکتر خدیجه حمیدیان 

سمت: معاون غذا ودارو

پست الکترونیکی:Daroo9080@gmail.com 

شرح وظایف

۱- نظارت بر امور داروخانه های بیمارستانهای دولتی و خصوصی و مراکز ترک اعتیاد
۲- نظارت بر داروخانه های مستقل بخش خصوصی
۳- ارزشیابی داروخانه بیمارستانها
۴- نظارت بر وضعیت دارویی اورژانسهای بیمارستانهای دولتی و خصوصی
۵- کارشناسی از محل داروخانه های جدید التاسیس و انتقال مکان و مسائل مربوطه
۶- کارشناسی مناطق تحت پوشش دانشگاه از نظر نیاز به داروخانه
۷- هماهنگی در جابه جایی داروهای مازاد بر مصرف و تامین نیازهای دارویی مراکز درمانی تابعه (خصوصی و دولتی)
۸- تحویل دارو های مخدر به بیماران صعب العلاج طبق ضوابط ابلاغی
۹- تحویل داروهای مخدر به بیمارستانهای تابعه
۱۰- نظارت بر مصرف داروهای مخدر در منازل و بیمارستانها
۱۱- رسیدگی به امور دارویی شبکه های تابعه
۱۲- نظارت بر داروهای تاریخ گذشته و کالابرگ شیر خشک یارانه ای و پوکه های دارو های مخدر
۱۳- تشکیل و ابلاغ و پیگیری مصوبات کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ام و ر داروخانه ها
۱۴- رسیدگی به شکایات و تخلفات دارویی جهت ارسال به کمسیون ماده ۱۱ مراجع قضایی و وزارت متبوع
۱۵- تقلیب الکل مراکز دریافت کننده حواله الکل و اخطار در مصرف الکل طبی در شبکه تحت نظارت
۱۶- صدور حواله الکل برای شرکتهای داروسازی
۱۷- تایید صلاحیت متقاضیان به منظور صدور نمایندگی جهت بخش الکل
۱۸- ارسال مدارک متقاضیان جهت بررسی صلاحیت تاسیس داروخانه توسط متقاضیان در کمیسیون قانونی امور داروخانه ها
۱۹- بررسی وضعیت متقاضیان تاسیس داروخانه
۲۰- رسیدگی به درخواست متقاضیان انتقال محل و انتقال سرمایه داروخانه ها
۲۱- همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در مامر مبارزه با قاچاق دارو
۲۲- همکاری و هماهنگی با سازمانهای مرتبط نظیر سازمانهای بیمه گر - بهزیستی و شرکتهای پخش دارو و واحد برون سازمانی به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات دارویی
۲۳- نظارت و توزیع دارو. سهمیه بندی داروهای کمیاب
۲۴- Recall ( جمع آوری داروهای تایید نشده)
۲۵- همکاری در کلیه اقداماتی که منجر به ارتقاء کیفیت خدمات دارویی میشود
۲۶- جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور مرتبط با دارو

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰