رسیدگی به شکایات مردمی واحد تجهیزات پزشکی معاونت غذاو دارو

رسیدگی به شکایات
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • تلفن تماس*
  2
 • ایمیل*
  3
 • نام مرکز مورد شکایات*
  4
 • آدرس مرکز مورد شکایات*
  5
 • تاریخ مراجعه به مرکز*
  6
 • ساعت مراجعه شاکی*
  7
 • موضوع شکایت*
  8
 • مورد شکایت*
  9
 • نام تجاری کالا*
  10
 • نام کارخانه سازنده*
  11
 • تعداد کالا*
  12
 • آپلود فایل مستند*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   13
  • شرح شکایت*
   14