تاریخچه

تعداد بازدید:۱۷۶۳

همزمان با شروع فعالیت واحدهای تولیدی فرآورده های گیاهی، گروه کارشناسی فراورده های گیاهی از سال 1360  در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت رسمی نظارت بر فراورده های گیاهی را آغاز نمود.

 در سال 1376 ، اداره داروهای گیاهی در چارت سازمانی معاونت غذا و دارو به عنوان یکی از ادارات تابعه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر به رسمیت شناخته شد

با افزایش تنوع فرآورده‌های طبیعی، برای تمرکز بیشتر بر روی این فرآورده‌ها در دی‌ماه 1385، اداره داروهای گیاهی به اداره داروهای طبیعی تغییر نام یافت.

با عنایت به بند(ه) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه و ابلاغ سند توسعه طب سنتی ایرانی – اسلامی و توسعه روزافزون این فراورده ها در خرداد ماه 1392 اداره کل نظارت و ارزیابی داروهای طبیعی و سنتی تشکیل و در مهرماه همان سال با ادغام فراورده های مکمل ”اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل“ تشکیل گردید.

موارد مستند قانونی

* در راستای اجرای بند ﻫ ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآوردههای طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.

* بر اساس ماده 16 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364، وزارت موظف است با همکاری وزارت کشاورزی طرح احیا داروهای گیاهی و استفاده گسترده از آن را به مرحله اجرا درآورد.

* براساس بند 18 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367، انجام پژوهش در زمینه طب سنتی و بررسی و تحقیق در زمینه خواص دارویی گیاهان و امکانات تهیه و استفاده از داروهای گیاهی و آموزش صحیح در زمینه های فوق و ایجاد مراکز مناسب برای طب سنتی جز وظایف وزارت متبوع درنظر گرفته شده است.
       * تبصره 3 ماده 13 از فصل چهارم قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سالهای 1367 و 1374، داروهای گیاهی به فراورده هایی اطلاق می شودکه در تهیه و ترکیب آنها کلا یا اکثرا از اجزا و یا عصاره های گیاهی استفاده شده باشد. تشخیص داروی گیاهی، تایید اثر درمانی و تعیین یا تایید نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
       * به استناد قسمت الف بند 5-1 فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور، در جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس پیشنهاد مورخ 10/2/1392 شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور "سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی " به تصویب رسیده است.

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۹