شرح وظایف اداره نظارت بر موادغذایی:

تعداد بازدید:۲۷۱۸

 

 

۱- مشاوره و طراحی کارخانجات مواد غذایی بر اساس GMPوhaccp

۲- مشارکت در تهیه استاندارد های تخصصی و مربوط به دسترسی و ساخت و کنترل مواد

۳- مطالعه و بررسی و کنترل رفرانس های سازمانهای بین المللی

۴- مطالعه و بررسی و جمع آوری اطلاعات فنی در مورد کالاهای وارده به کشور از نظر ترکیبات تشکیل دهنده

۵- نظارت بر گواهینامه های ساخت مواد که از کشورهای مبدا صادر می شود

۶- نظارت بر کیفیت کارگاهها و کارخانجات وپایش محصولات مربوطه

۷- نظارت بر تجزیه و ترکیب ساخت محصولات بر اساس فرمول ارائه شده

۸- تشکیل کمیته های کنترل و نظارت میان بخشی و فرا بخشی

۹- سرپرستی و طرح ریزی و شرکت در کمیته های آموزشی

۱۰- انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

۱۱- نظارت بر تنظیم نقش های واحد های تولیدی

۱۲- نظارت و همکاری با واحد های تولیدی و کنترل مستمر تولیدات واحدهای تحت پوشش

۱۳- اموزش مسئولین فنی کارخانجات تحت پوشش

۱۴- تشکیل کمیته های قانونی صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی

۱۵- نظارت بر کار و اموزش اکیپ های بازرسی و تهیه وسایل مورد نیاز آنها

۱۶- پیگیری و نظارت بر طرح های اجرایی اداره کل نظارت بردارو و غذا

۱۷- پیگیری و نظارت بر طرح های اجرایی دفتربهبود تغذیه

۱۸- جمع آوری و انهدام کالاهای فاسد و غیر قابل مصرف

۱۹- بزرگداشت روز جهانی غذا – هفته سلامت

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶