اطلاعیه و مطالب آموزشی

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

یک باور غیرعلمی که در اذهان عمومی رایج است این که گیاهان دارویی و داروهای گیاهی خیلی کم خطر تر از داروهای شیمیایی هستند ،در حالی که یک داروی گیاهی با دوز درمانی مناسب می تواند موثر باشد و مصرف خودسرانه یا بیش از اندازه آن می تواند باعث مسمومیت فرد شود .

ادامه مطلب