معرفی کارکنان معاونت غذا ودارو

تعداد بازدید:۶۴۱۸

 

دکتر خدیجه حمیدیان 

 

معاون غذا و دارو دانشگاه

 

"  لیست پرسنل معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی زابل  " 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

دکتر خدیجه حمیدیان

معاون غذا ودارو

2

عباس گنجعلی

معاون اجرایی

3

پرویز مسعودی

رئیس اداره نظارت بر موادغذایی،آرایشی و بهداشتی

4

علیرضا پورکرمی

رئیس آزمایشگاه کنترل دارو و موادغذایی

5

مهدی هراتی میرزایی

مسئول خدمات

6

افسانه وزیری تبریزی

مسئول روابط عمومی - آموزش

7

باقر نوروزی

مسئول امور مالی

8

لیلی میر

کارشناس مسئول  اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

9

دکتر مژگان نیکبخت

کارشناس دارویی

10

دکتر فاطمه شهریاری

کارشناس دارویی

11

دکتر اعظم خدابخشیان

کارشناس دارویی

12

دکتر الهه میر

کارشناس دارویی

13

دکتر ساناز ریکی

کارشناس دارویی

14

عالیه فیروزکوهی

کارشناس دارویی

15

حسن محبی فر

تکتسین دارویی

16

محبوبه اسکندری

متصدی اموردفتری دارو

17

فرزانه قاسمی

حسابدار

18

زهرا پرستش

حسابدار

19

مسعود ابهری

حسابدار

20

احسان میش مست

کارپرداز

21

مینا سارانی

کارشناس مسئول  تحقیق و توسعه

22

الهام گنجعلی

کارشناس  اداره نظارت بر فرآوردهای طبیعی،سنتی، مکمل

23

حسینعلی شهرکی

کارشناس  اداره نظارت بر فرآوردهای طبیعی،سنتی، مکمل

24

زینب احمدی

کارشناس  اداره نظارت بر فرآوردهای طبیعی،سنتی، مکمل

25

الهه میری

کارشناس آزمایشگاه

26

سمیرا سراوانی

کارشناس آزمایشگاه

27

نرگس تاراس

کارشناس آزمایشگاه

28

ملیحه دوستی نوری

کارشناس اداره نظارت بر موادغذایی،آرایشی و بهداشتی

29

صادق سرگزی

کارشناس اداره نظارت بر موادغذایی،آرایشی و بهداشتی

30

سحر وزیری مهر

کارشناس انفورماتیک

31

جواد نجاری

راننده

32

براتعلی سرگزی

راننده

33

دادخدا موحدی زاده

خدمات

 

 
 
آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۰