معرفی کارکنان معاونت غذا ودارو

تعداد بازدید:۹۱۳۸

دکتر خدیجه حمیدیان  

معاون غذا و دارو دانشگاه

 

"  لیست پرسنل معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی زابل  " 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر خدیجه حمیدیان

معاون غذا ودارو

دکتر عباس گنجعلی

معاون اجرایی _ کارشناس مسئول واحد فرآورده های طبیعی و سنتی،مکمل

پرویز مسعودی

رئیس اداره نظارت بر فرآورده های خوراکی،آشامیدنی-آرایشی وبهداشتی

علیرضا پورکرمی

رئیس آزمایشگاه کنترل غذا ودارو

لیلی میر

کارشناس مسئول واحد نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی

سحر وزیری مهر

کارشناس فن آوری اطلاعات -مسئول روابط عمومی آموزش

مریم پهلوان نژاد

مسئول امور مالی

 

 

دکتر مژگان نیکبخت

کارشناس امور دارویی اداره فنی ونظارت مواد فرآورده های دارویی

دکتر فاطمه شهریاری

کارشناس امور دارویی

دکتر اعظم خدابخشیان

کارشناس امور دارویی اداره فنی ونظارت مواد فرآورده های دارویی

دکتر الهه میر

کارشناس  بررسی و تحلیل تجویز و مصرف منطقی دارو

دکتر ساناز ریکی

کارشناس امور دارویی اداره فنی ونظارت مواد فرآورده های دارویی

دکتر فرزانه عمرانی

کارشناس امور دارویی اداره فنی و نظارت مواد فرآورده های دارویی  

دکتر مصطفی جهانتیغی

    کارشناس  امور دارویی

عالیه فیروزکوهی

کارشناس صدور پروانه های امور دارویی 

حسن محبی فر

تکنسین دارویی امور تحت کنترل 

 

 

ملیحه فرقانی 

متصدی دفتری-مساعدت دارویی 

مسعود ابهری

متصدی امور مالی 

مرضیه توحیدی فر

کارشناس امورمالی

سید علی هاشمی

کارشناس امورمالی

احسان میش مست

کارشناس خرید

مینا سارانی

 

فاطمه حبیبی

متصدی امور دبیرخانه 

 

 

زینب احمدی

کارشناس نظارت بر فرآوردهای طبیعی،سنتی، مکمل

الهه میری

متصدی امور دفتری آزمایشگاه کنترل غذا ودارو

سمیرا سراوانی

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا ودارو 

نرگس تاراس

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا ودارو 

صفیه لوطکی

کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

الهام گنجعلی

کارشناس نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی

صادق سرگزی

کارشناس نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی

ملیحه دوستی نوری

کارشناس نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی

فاطمه سرگزی

کارشناس واحد نظارت وارزیابی  تجهیزات پزشکی

محبوبه اسکندری قاسمی

منشی دفتر معاونت

براتعلی سرگزی

راننده

جواد نجاری

راننده

دادخدا موحدی زاده

خدمات

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۴۰۱