معرفی پرسنل اداره دارو

تعداد بازدید:۲۶۳۷

 

نام و نام خانوادگی

سمت

دکترخدیجه حمیدیان 

مدیریت دارو و موادمخدر

دکتر اعظم خدابخشیان  کارشناس دارویی 
 دکترمژگان نیکبخت  کارشناس دارویی
 دکتر ساناز ریکی کارشناس دارویی
دکتر فاطمه شهریاری  کارشناس دارویی 
آقای حسن محبی فر  تکنسین دارویی
آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۰