معرفی پرسنل اداره دارو

تعداد بازدید:۳۱۶۱

نام و نام خانوادگی

سمت

دکترخدیجه حمیدیان 

مدیریت دارو و موادمخدر

دکتر اعظم خدابخشیان  کارشناس دارویی 
 دکترمژگان نیکبخت  کارشناس دارویی
 دکتر زهره پژوهش کارشناس دارویی
دکتر فاطمه شهریاری  کارشناس دارویی 
آقای حسن محبی فر  تکنسین دارویی
آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۴۰۱