معرفی (پرسنل)

تعداد بازدید:۱۳۴۳
ردیف نام و نام خانوادگی سمت توضیحات
1 عباس گنجعلی

کارشناس مسئول  اداره

 
2 حسینعلی شهرکی

کارشناس اداره

 
3 الهام گنجعلی کارشناس اداره  

 

آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹