معرفی (پرسنل)

ردیف نام و نام خانوادگی   سمت توضیحات
1 عباس گنجعلی  

کارشناس مسئول  اداره

 
2 عالیه فیروزکوهی  

کارشناس اداره مکمل

 

 

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۴۳