معرفی کارکنان معاونت غذا ودارو

تعداد بازدید:۴۶۶۳

 

دکتر خدیجه حمیدیان 

 

معاون غذا و دارو دانشگاه

 

لیست کارکنان معاونت غذا و دارو

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکترخدیجه حمیدیان 

معاون غذا ودارو دانشگاه

2

عباس گنجعلی

 معاون اجرایی معاونت  

3

 پرویز مسعودی

رئیس اداره نظارت بر موادغذایی،آرایشی و بهداشتی

4

علیرضا پورکرمی

رئیس آزمایشگاه کنترل دارو و موادغذایی

5

مهدی هراتی میرزایی

مسئول خدمات 

6

 افسانه وزیری تبریزی

مسئول روابط عمومی و آموزش
7 باقر نوروزی مسئول امور مالی 
8

دکتر رضا عباس زاده

کارشناس دارویی

9 حسینعلی شهرکی  کارشناس  اداره نظارت بر فرآوردهای طبیعی،سنتی، مکمل
10

فروغ حیدری

کارشناس اداره نظارت بر موادغذایی،آرایشی و بهداشتی

11 دکتر فاطمه شهریاری کارشناس دارویی
12

دکتر مژگان نیکبخت

کارشناس دارویی

13 دکتر اعظم خدابخشیان کارشناس دارویی
14

الهام گنجعلی

کارشناس  اداره نظارت بر فراوردهای طبیعی،سنتی و مکمل

14

صدیقه شیوان پور

کارشناس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

15

زینب احمدی

کارشناس اداره نظارت بر موادغذایی،آرایشی و بهداشتی
16 الهه میری

کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی

17

حسن محبی

تکنسین نظارت بر دارو

18

سمیرا سراوانی

کارشناس آزمایشگاه موادغذایی

19 نرگس تاراس کارشناس آزمایشگاه موادغذایی
20

لیلی میر

کارشناس تجهیزات پزشکی

21

مینا سارانی

کارشناس مسئول  تحقیق و توسعه

22

محمد سرگزی

مسئول دبیرخانه

23

فرزانه قاسمی 

حسابدار

24

احسان میش مست نهی

مسئول تدارکات

25 زهرا پرستش حسابدار
26 مسعود ابهری حسابدار
27

عالیه فیروزکوهی

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

 

28

براتعلی سرگزی

راننده

29 جواد نجاری  راننده 
30 غلام پودینه 

مسئول دفتر معاونت

31 دادخدا موحدی زاده  خدمتگزار
32 صادق سرگزی متصدی امور دفتری

 

 

 

 

 

 
 
آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۹