معرفی پرسنل

 

دکتر خدیجه حمیدیان 

 

معاون غذا و دارو دانشگاه

 

لیست کارکنان معاونت غذا و دارو 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر خدیجه حمیدیان 

معاون غذا ودارو دانشگاه

2 عباس گنجعلی    معاون اجرایی معاونت
3 پرویزمسعودی مدیریت نظارت بر موادغذایی
4 علیرضا پورکرمی مسئول آزمایشگاه موادغذایی
5  سعید نیک فرجام کارشناس مسئول نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل
6  افسانه وزیری تبریزی  مسئول روابط عمومی و کارشناس آموزش 
7 محمدرضا مشهدی مسئول امور مالی 
8 مهدی هراتی میرزایی مسئول خدمات  - کارشناس امور اداری
9 مینا سارانی   کارشناس مسئول تحقیق و توسعه
10

صدیقه شیوان پور

کارشناس ملزومات پزشکی

11

فروغ حیدری

کارشناس نظارت بر موادغذایی

12

محمد رمرودی

کارشناس نظارت بر موادغذایی

13

الهام گنجعلی

کارشناس امور داروخانه ها

14

حسن محبی فر

کارشناس اداره نظارت بر دارو

15

دکتررضا عباس زاده 

کارشناس امور بیمارستان ها

16

زینب احمدی

تکنسین رسیدگی به امور شرکت های دارویی

17

لیلی میر

کارشناس آزمایشگاه

18

عالیه فیروزکوهی 

کارشناس  اداره نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

19

سمیرا سراوانی

کارشناس آزمایشگاه موادغذایی

20

الهه میری

کارشناس آزمایشگاه موادغذایی

21 حسینعلی شهرکی

کارشناس  اداره نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

22

محمد سرگزی

متصدی امور دفتری

23

فرزانه قاسمی 

حسابدار

24

احسان میش مست نهی

کارپرداز

25

زهرا پرستش 

حسابدار

26

جواد نجاری

راننده

27

غلام پودینه

خدمات- تاسیسات

28

علی محمودی

خدمه

29

دادخدا موحدی زاده

خدمه

30 براتعلی سرگزی  راننده 

 

 
 
آخرین ویرایش۰۹ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۳۴۸۴