اخبار معاونت

شهادت سردار سلیمانی

شهادت سردار سلیمانی

حاج قاسم: سلام به روح بلند آسمانی ات که شوق پروازش ملائکه ها را به آماده باش وا داشت.  ابوالفضل وار پرکشیدی و داغدارمان کردی.

ادامه مطلب