بازدید مشترک

بازدیدهای مستمر کارشناسان معاونت غذا ودارو بهمراه ادارات تعزیرات حکومتی و صنعت ومعدن

۱۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۰ کد : ۲۸۱۲ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۲۹
بازدیدهای مستمر کارشناسان معاونت غذا ودارو بهمراه ادارات تعزیرات حکومتی و صنعت ومعدن

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو بازدیدهای مشترک کارشناسان معاونت غذا ودارو بهمراه کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی، ستاد کالا و قاچاق صنعت ومعدن از داروخانه ها ومراکز کالاهای پزشکی سطح منطقه که بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.

#کرونا_را_شکست_می _دهیم


نظر شما :