برندگان مسابقه پیامکی دهه فجر معاونت غذا ودارو

برندگان مسابقه پیامکی دهه فجر ۱۳۹۸

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۷ کد : ۲۷۸۴ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۱۶

 برندگان مسابقه دهه فجر( معاونت غذا ودارو )

برندگان محترم درتاریخ 30/10/98 ساعت 10 به معاونت غذا ودارو واحد روابط عمومی جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.

1652*** 915

5780***915

6508***915

6594***939

6846***915

8749***910

8136***915

1249***939

4464***930

1598***937

 


نظر شما :